SkyWay Transport | Investeerdersrisico

Investeerders Risico

Investeren met durfkapitaal in innovatieve bedrijven zijn over het algemeen risicovolle investeringen, omdat niet van tevoren bekend is of het project zal kunnen ontwikkelen en slagen. Maar daar staat tegenover dat instappen in een project waarin je geloofd, vaak een ongekend hoog rendement geeft op je geld wanneer het bedrijf een groot succes wordt.

De constructie van het Eco-Technopark en de implementatie SkyWay-technologie is verdeeld in totaal 15 fasen. Momenteel wordt fase 13 geïmplementeerd. In elke fase nemen de risico's voor beleggers af en worden de optie op aandelen van het bedrijf duurder. Investeren in de huidige projectontwikkelingsfase fase 13 betekent investeren in het SkyWay project met nog maar een paar fases te gaan. De belangrijkste mijlpalen zijn zeer succesvol afgerond.

Disclaimer:

Ikbesteedhetbeter.nl is enkel en alleen bedoeld als een informatieve website over dit investeerdersproject SkyWay, en eventuele hulp en begeleiding met het daaraan gekoppeld het SkyWay Crowdfunding model.

Met de grootste zorgvuldigheid is / wordt informatie en voortgang projectontwikkelingen gepubliceerd en geüpdatet. Bron 100% betrouwbare officiële websites en videokanalen.

Ik Klaas Boersma, eigenaar van deze website, ben geen beleggingsadviseur, en verstrek dus ook geen beleggingsadvies en/of financieel advies.

Zorg dat je begrijpt waaraan je deelneemt. Beslissingen naar aanleiding van de inhoud van de website, en daaruit voortvloeiend deelname / investering, is altijd voor eigen risico. 

SkyWay Capital - Waarschuwing Risico | PDF

SlyWay Capital | Waarschuwing Risico's